Projecten

 

DE project

De Douwe-Egberts-punten actie is een landelijke Lionsclub actie om DE-punten te verzamelen en in te ruilen voor pakken koffie ten behoeve van plaatselijke voedselbanken. De actie vindt jaarlijks plaats in de herfst, voor het eerst in 2013. Fa. Douwe Egberts geeft een extra-bonus voor de bij deze actie ingeleverde punten.

Voor nadere info zie:  www.lionshelpen.nl

LC Maastricht-Trajectum heeft steeds actief deelgenomen aan deze actie en een aanzienlijke hoeveelheid punten verzameld, voor de Voedselbank Zuid-Limburg.

 

Hands-0n activiteit: IKL-dag

IKL (stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) heeft als doelstelling het behoud en herstel van het Limburgse landschap en instandhouding van leefgebieden van  bedreigde planten en dieren.

Padden staan op de schaal van aaibaarheid vrij onderaan, maar het zou zonde zijn als een voor de Limburgse beekdalen typisch dier als de vroedmeesterpad zou uitsterven bij gebrek aan open poeltjes. Door de bemesting van omliggende landbouwgronden groeien die namelijk in no time dicht. LC Maastricht trajectum heeft ism het IKL de zorg op zich genomen voor twee poelen in Waterval, een bosrijk gebiedje tussen Meerssen en Ulestraten. In het kader van hands-on hulp worden eenmaal per jaar de beide poelen en de walkanten er van ontdaan van een te overvloedige groei van waterplanten,struiken, onkruid, etc.